Strona główna   |  Aktualności   |  Działalność   |  Przekaz 1%   |  KontaktDodano: 2024-01-15, Zawiadomienie o VII Zjeździe Spraawozdawczo- Wyborczym Powiatowego Zrzeszenia LZS w Wolsztynie

Delegat na VII Zjazd PZ LZS

 w Wolsztynie

 

                   Uprzejmie informuję, że VII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Powiatowego Zrzeszenia LZS w Wolsztynie odbędzie się w czwartek 15 lutego 2024 br. w sali sesyjnej Powiatu Wolsztyńskiego w Wolsztynie, ul. 5 stycznia 5 wejście „B” od podwórza o godz. 1700. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zjazdu, powitanie zaproszonych gości.

2. Wybór przewodniczącego i prezydium Zjazdu.

3. Przyjęcie regulaminu obrad, regulaminów prac komisji i zasad wyborów.

4. Wybór komisji:

            a) mandatowo-wyborczej

            b) uchwał i wniosków

5. Sprawozdanie z działalności Rady PZ LZS za lata 2019 - 2023 r.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PZ LZS.

7. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Mandatowo-Wyborczej.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie PZ LZS.

10. Przedstawienie programu działania PZ LZS na lata 2024 -2028:

     1) dyskusja

     2) podjęcie uchwały 

11. Wybory władz Powiatowego Zrzeszenia LZS:

      1) wybór Przewodniczącego Rady PZ LZS

          a) wystąpienie przewodniczącego Komisji mandatowo-wyborczej

          b) zgłaszanie kandydatów

      2) głosowanie

12. Dyskusja c.d.

13. Ogłoszenie wyników głosowania

14. Wybory:

        1) Rady Powiatowego Zrzeszenia LZS

          a) wystąpienie przewodniczącego komisji mandatowo-wyborczej

          b) zgłaszanie kandydatów

        2) Komisji Rewizyjnej Powiatowego Zrzeszenia LZS

         a) wystąpienie przewodniczącego komisji mandatowo-wyborczej

         b) zgłaszanie kandydatów

       3) delegatów na VII Zjazd Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS

         a) wystąpienie przewodniczącego komisji mandatowo-wyborczej

         b) zgłaszanie kandydatów

       4) głosowanie

16. Ogłoszenie wyników głosowania.

17. Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego Rady Powiatowego Z LZS.

18. Wystąpienie przewodniczącego komisji uchwał i wniosków.

19. Zakończenie Zjazdu.

 

Zgodnie z przyjętą ordynacją wyborczą klubowi ………………………………………………… przysługuje prawo wyboru …….. delegata/delegatów. Ze względu na sprawozdawczo – wyborczy charakter Zjazdu bardzo uprzejmie proszę o przekazanie niniejszego zawiadomienia wybranym delegatom oraz zapewnienie ich przybycia na obrady VII Zjazdu PZ LZS

 

 

 Za Radę PZ LZS w Wolsztynie

LZS WolsztynDokumenty do WZPN i OZPN

Dokumenty do Pobrania

Regulaminy


Kalendarz imprez

Ubezpieczenie

Linki do Partnerów


70 Lecie LZS

1 % - pożytek publiczny

Kontakt

WSPÓŁPRACA

                 
R
RADA LZS

S
STATUT

C
CZŁONKOWIE PRAWNI


1%
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO

L
70 LAT LZS

K
KONTAKTSkładając zeznanie podatkowe za 2022 rok możemy
1,5% podatku
przekazać na realizację zadań statutowych przez Zrzeszenie LZS

Kto może przekazać 1,5% podatku???

Jak przekazać 1,5% podatku???
Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) na przykładzie PIT-37
 
poz. 132   wpisujemy numer KRS : 0000137358
poz. 133  wnioskowana kwota: tu wylicz 1,5% swojego podatku.
poz. 134    cel szczegółowy 1,5%: wpisujemy Powiatowe Zrzeszenie LZS w Wolsztynie lub nazwę klubu.
poz. 135    zaznaczam pole "wyrażam zgodę" oznacza, że zgadzamy się na przekazanie OPP swoich danych osobowych, czyli: imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości przekazanych środkó z 1,5 %. Osoby chcące chronić swą prywatność nie wypełniają tego pola.
poz. 136   mozna podać dodatkowe informację np. swój numer telefonu lub e-mail

Powiatowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe
64 – 200 Wolsztyn, ul. 5 stycznia 5A

Tel.(68) 384 56 41 (awaria);
697 151 943 | 603 130 152

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku  od 700 do 15
00

  Konto: BS Siedlec 90 9660 0007 0012 8876 0200 0001


KRS 0000185543 NIP: 923–15–37–153


e-mail: pzlzs-wolsztyn@wp.pl

stat4u